Úvod
SEO
UX
WWW
Dotaz

Seznam spustil aktualizaci algoritmu

Včera, tedy 30. července 2014 Seznam spustil avizovanou novou verzi přepisu vyhledávacího dotazu do strojové podoby. Stávající model byl na svém limitu a nebylo s ním možné dále pracovat a zlepšovt jej. Proto došlo k významné úpravě, která umožní další práci s vyhledávacími dotazy a především umoižní další zlepšování vyhledávání a vracení relevantnějších výsledků.

Jak uvádí Yuhů na Seznamáckém blogu: "Během přepisu dotazu se například provádí oháčkování, skloňování slov, expanze zkratek a zapojuje se mnoho dalších modulů. Tyto moduly sice necháváme stejné, ale měníme formát jejich komunikace a následné procházení indexu. Interně tuto změnu označujeme jako „grafy a varianty“.

Očekává se pokles především u konkurenčních, komerčních dotazů, což první výsledky potvrzují. Došlo k poklesu pozic především na obecná, velmi konkurenční klíčová slova, kdežto konkrétnější cílenější výrazy spíše posílili. Je vidět, že Seznam se zaměřil především na tyto konkrétnější víceslovné dotazy.

Bohužel Seznam stále neřeší odkazový spam, což je nešvar většiny českých webů. Pokud nezačně řešit kvalitu odkazového profilu, nikdy nebudou na Seznamu skutenčně relevantní výsledky.

 

http://fulltext.sblog.cz/2014/07/28/nova-verze-prepisu-dotazu/