Úvod
SEO
UX
WWW
Dotaz

Marketingová strategie

Chcete vytvořit nové prosperující internetové stránky? Máte již fungující web, ale nejste spokojeni s jeho zisky? Sestavím Vám kompletní marketingovou strategii, která Vám pomůže při důležitých rozhodnutích rozvoje vašeho internetového podnikání.

Před stavbou nového či rekonstrukcí stávajícího webu je třeba si uvědomit některé důležité skutečnosti a zodpovědět základní otázky směrování a vývoje vašeho webu. Marketingová strategie vám pomůže stanovit cíle webu, řekne, koho a jakým způsobem oslovit, tak aby vaše nabídka cíleně zasáhla ty návštěvníky, kteří se o ni zajímají. Budete-li znát, jaké jsou vaše možnosti, snadněji jim přizpůsobíte svůj web i jeho nabídku a přesněji pak také zacílíte SEO optimalizaci svého webu .

Důležité oblasti marketingové strategie

Marketingová strategie Vám pomůže zejména v těchto oblastech:

 1. Stanovení vlastních cílů
 2. Určení cílové skupiny vašeho webu
 3. Jaké produkty či služby nabízet na webu
 4. Kdo je vaše konkurence a jak je silná
 5. Jakým způsobem oslovit cílovou skupinu návštěvníků
 6. Finanční analýza celého projektu
 7. Funkční analýza webu
 8. SWOT analýza

Určitě jste si uvědomili, že podrobná marketingová strategie je důležitou součástí každého úspěšného internetového projektu. Je důležité předem naplánovat všechny podstatné kroky a poznat silné i slabé stránky připravovaného projektu. Jedině tak budete moci učinit správná rozhodnutí a vybudovat úspěšný a prosperující internetový byznys.

Využijte praktické dlouholeté zkušenosti

Jsem si vědom, že na mnohé otázky výše uvedené není lehké odpovědět. Proto Vám nabízím dlouholeté, profesionální zkušenosti s plánováním, přípravou i realizací mnoha webů i e-shopů různého zaměření, cílení i velikosti. Pomůžu vám:

 1. stanovit efektivní a reálné cíle
 2. prozkoumat poptávku i cílovou skupinu návštěvníků / zákazníků
 3. analyzovat konkurenci a odhalit její slabiny
 4. naplánovat konkrétní postupy propagace i řízení vašeho webu

V případě vašeho zájmu o odbornou konzultaci či marketingovou strategii prosím vyplňte a odešlete zcela nezávazně poptávkový formulář. Rád Vám připravím návrhy rozvoje vašeho webu.

Nezávazná konzultace